Pokerspel

Inledning till pokerspel

När man talar om pokerspel så kan man syfta på en mängd olika saker. Det finns ett flertal olika pokervarianter såsom Texas Holdem, 5 Card Draw, 7 Card Stud, 7 Card Stud Hi/Low, Omaha, Omaha Hi/low, vilka man i dagligt tal brukar kalla just pokerspel. Var och en av dessa pokervarianter kan spelas med olika insats-strukturer såsom ”Fixed Limit”, ”No Limit” eller ”Pot Limit”. Varje unik kombination av pokervariant och insats-struktur blir då ett pokerspel i sin egen rätt. Vidare kan man spela antingen cash-spel eller turneringar, vilka är två helt skilda spelformat.

I denna artikel reder vi ut begreppen och ger dig på så sätt en karta över alla pokerspel. En karta som förhoppningsvis kommer att hjälpa dig att hitta till den typ av pokerspel som passar dig bäst. På köpet får du också en mycket exklusiv och faktaspäckad lektion i kortspelens historia där pokerspelen utgör grädden på toppen.

Kortspelens historia

De första spelkorten tros ha uppfunnits i Kina eftersom papper, som kort de facto är tillverkade av, uppfanns i Kina. Enligt den amerikanska historikern Stuart Culin så dök spelkort upp i Kina innan 1200 AD. Dessa tidiga spelkort verkar ha varit baserade på papperspengar. Papperspengar trycktes för första gången upp av Sung-dynastin år 1023 AD och därför måste korten ha dykt upp någon gång mellan 1023 och 1200 AD. Det fanns två huvudtyper av kinesiska spelkort: Kwan Pai och Lut Chi.

I Kwan Pai fanns det tre färger: mynt, myntsträng och myriader av myntsträngar. Kortleken hade 30 kort: 9 av varje färg + 1 hederskort. I Lut Chi fanns det en fjärde färg: tiotals myriader av myntsträngar. Lut Chi misstänks ha utgjort grunden för de europeiska spelkorten men det finns inga direkta bevis som binder dem samman. Det äldsta beviset för spelkort i Europa är daterat till 1371 AD. Den mest sannolika teorin är att mameluker från Egypten introducerade sina spelkort i Europa kring denna tidpunkt.

Mamelukernas kort hade 4 färger: poloklubbor, mynt, svärd och bägare. Själva kortleken hade 52 kort, 13 av varje färg, vilket är precis samma struktur som kan ses i moderna kortlekar som används i spel som Poker och Black Jack. En rimlig gissning är Lut Chi spreds västerut från Kina till Egypten och att det förändrades under resans gång till det format som slutligen dök upp i Europa.

Mamelukernas kortspel fortsatte att utvecklas i Europa. Det kända kortspelet Primero som dök upp under den europeiska renässansen (14e-16e århundradet AD) har utan tvivel rötter i mamelukernas spel. Från Primero i sin tur utvecklades det franska spelet Poque och det tyska spelet Pochen. Fransmännen tog med sig Poque till USA och det spred sig genom hela den av Frankrike ägda Mississippi-regionen under första hälften av 1700-talet. Detta Poque kom så småningom att bli Poker och resten är historia.

Pokervarianter

5 Card Draw

5 Card Draw
5 Card Draw är den klassiska pokervarianten som du antagligen fick lära dig som barn. 2 till 7 spelare kan deltaga. Varje spelare tilldelas 5 kort och får sedan byta ut ett antal av dessa kort om den så önskar. Normalt byter man kort i en eller två omgångar, beroende på vad som fastslagits innan spelet startade. Det maximala antalet kort man får byta ut beror på antalet deltagande spelare och antalet bytesomgångar. Med sju spelare och en bytesomgång så får man byta max 3 kort. Med en bytesomgång och 5 eller färre spelare brukar man få byta max 4 kort. Spelar man om pengar så infaller den första insatsrundan direkt efter att varje spelare har fått sina fem kort och därefter följer en insatsrunda efter varje bytesomgång. Spelar man med ett byte så blir det två insatsrundor. Spelar man med två byten så blir det tre insatsrundor. Den vanligaste insats-strukturen för 5 Card Draw är ”Fixed Limit”. Det är inte ovanligt att man använder så kallade ”flygande kort”, tex jokrar, när man spelar 5 Card Draw i hemmet eller i andra privata sammanhang. Spelet i fråga kom från ingenstans och tog snabbt över hela pokervärlden under det amerikanska inbördeskriget (1861–1865). Spelet fortsatte att dominera i närmare 70 år.

7 Card Stud

7 Card Stud
7 Card Stud axlade manteln som världens ledande pokerspel strax innan andra världskriget. Med hjälp av den växande kasinoindustrin i Las Vegas så lyckades spelet dominera pokervärlden under närmare 40 år. 2 till 7 spelare kan deltaga. Varje spelare tilldelas två nedåtvända och ett uppåtvänt kort. Spelaren med det högsta uppåtvända kortet inleder den första insatsrundan. När den första insatsrundan är över så tilldelas varje kvarvarande spelare ytterligare ett uppåtvänt kort och därefter följer den andra insatsrundan. Denna stegvisa process fortsätter med utdelandet av ett tredje, fjärde och femte uppåtvänt kort, och en tredje, fjärde och femte tillhörande insatsrunda. Spelaren med den bästa synliga handen öppnar alltid den gällande insatsrundan. I slutändan har varje kvarvarande spelare 7 kort att forma sin bästa femkortshand med. 7 Card Stud spelas normalt med insats-strukturen ”Fixed Limit”.

7 Card Stud Hi/Low

I varianten Hi/Low så delar den högsta och lägsta kvalificerade handen på potten. Den lägsta handen får inte ha något kort av högre rang än 8 för att kvalificera sig. Det är alltid någon som vinner den högsta handen men det är inte alltid som någon vinner den lägsta. Det är fullt möjligt att hålla både den högsta och lägsta handen på samma gång då alla 7 korten får användas till att forma den högsta respektive lägsta femkortshanden. Vidare räknas inte färg och stege för den lägsta handen vilket gör det möjligt att hålla den högsta och lägsta handen med samma femkortskombination.

Texas Holdem

Den populäraste pokervarianten av dem alla.

Omaha

Omaha

Omaha har vuxit sig ganska populär på slutet. Precis som 7 Card Stud så påminner den om Texas Hold’em. Varje spelare tilldelas 4 nedåtvända pocket-kort. Därefter följer en insatsrunda. När insatsrundan är över delas 3 allmänna kort – så kallade ”community cards” – ut och därefter följer en andra insatsrunda. Därefter delas ett fjärde allmänt kort ut och en tredje insatsrunda följer. Slutligen delas ett femte allmänt kort ut och en fjärde och sista insatsrunda följer. Den bästa femkortshanden måste formas från exakt 2 pocket-kort och 3 allmänna kort. Omaha spelas normalt med antingen ”Pot Limit” eller ”Fixed Limit” som insats-struktur.

Omaha Hi/Low

I varianten Hi/Low så delar den högsta och lägsta kvalificerade handen på potten. Den lägsta handen får inte ha något kort av högre rang än 8 för att kvalificera sig. Det är alltid någon som vinner den högsta handen men det är inte alltid som någon vinner den lägsta. Det är fullt möjligt att hålla både den högsta och lägsta handen på samma gång då alla 9 korten får användas till att forma den högsta respektive lägsta handen; det vill säga så länge den resulterande handen utgörs av två pocket-kort och 3 allmänna kort. Vidare räknas inte färg och stege för den lägsta handen vilket gör det möjligt att hålla den högsta och lägsta handen med samma femkortskombination.

Turneringar

Det finns många olika typer av pokerturneringar men i regel måste man vinna samtliga av de andra spelarnas marker, så kallade ”chips”, för att ro hem segern. Undantaget är de turneringar som är tidsbegränsade där vinnaren avgörs av det största antalet marker vid turneringens slut. Tidsbegränsade turneringar är dock väldigt ovanliga. För att undvika att vanliga turneringar – där alla marker måste vinnas – drar ut på tiden så låter man de fördefinerade insatserna ”Small Blind” och ”Big Blind” öka över tiden, tex var tionde minut. Att spela med stigande insatser är en universell turnerings-standard.

Turneringar

Det man vinner i en turnering beror på prispotten, pris-strukturen och ens slutliga placering. Pris-strukturen avgör hur prispotten fördelas mellan spelarna. Prispotten är normalt baserad på spelarnas inköp men den kan också baseras på pengar från andra källor. I gratisturneringar, så kallade ”Freerolls”, så baseras prispotten till fullo på pengar från andra källor än spelarna. I en turnering med garanterad prispott, en så kallad ”Guaranteed” eller ”GTD”, så fyller arrangören upp prispotten till den garanterade nivån ifall spelarnas inköp inte räcker till.

Pokerturneringar kan vara öppna för vem som helst eller alternativt enbart genom inbjudan eller kvalturneringar, så kallade satelliter. I alla turneringar utom ”Freerolls” och huvudturneringar där spelaren kvalat in, så tar det arrangerande pokerrummet eller kasinot ut en inträdesavgift av spelarna vid sidan av det grundläggande inköpsbeloppet. Inträdesavgiften motsvarar normalt 5-10% av inköpet.

Det förekommer turneringar med alla möjliga insats-strukturer men ”No Limit” är absolut vanligast; i alla fall vad avser den populäraste pokervarianten Texas Hold’em som står i fokus för vår pokerskola.

Turneringar kan också utspelas på ett eller flera bord:

Enbordsturneringar brukar förkortas till ”STT” efter engelskans ”Single Table Tournament”. Enbordsturneringar är i vanliga fall inte schemalagda vilket innebär att de startar när tillräckligt många spelare har köpt sina marker och slagit sig ned vid bordet. Av denna anledning brukar turneringstypen kallas för ”SitNGo”. En SitNGo-turnering kan, väl att bemärka, involvera fler än ett bord men enbordsvarianten är den klart vanligaste. I en ”SitNGo” så börjar alla spelare med samma mängd marker och får ej köpa ytterligare marker. En spelare slås ut från turneringen om dennes marker tar slut. Vinnaren är den som lägger beslag på alla marker. Prispotten är baserad på spelarnas inköp. Insats-strukturen är i regel ”No Limit”. I en ”SitnGo” för 9 eller 10 spelare så går normalt 50% av prispotten till första plats, 30% till andra plats och 20% till tredje plats.

Flerbordsturneringar brukar förkortas till ”MTT” efter engelskans ”Multi Table Tournament”. Den vanligaste typen av flerbordsturneringar kallas för ”Freeze-outs”. I en ”Freeze-out” så börjar alla spelare med samma mängd marker och saknar möjligheten att köpa ytterligare marker. Om en spelares marker tar slut så åker han ut ur turneringen. I samband med att spelare åker ur turneringen så arrangeras borden om så att liknande mängd spelare sitter vid alla bord. Vinner gör den som lägger beslag på alla marker. En annan typ av flerbordsturnering är så kallade ”Shoot-outs”. Även i dessa turneringar så börjar spelarna med samma mängd marker och kan ej köpa fler men borden arrangeras inte om när spelare slås ut. Istället spelas varje bord till siste man innan borden slås samman inför nästa spelomgång. Som vanligt är vinnaren den som vunnit alla marker.

Sedan finns det så klart turneringar där man får köpa in fler marker efter att man börjat spela men dessa så kallade ”Re-buys” är ganska ovanliga.

Cash-spel

I ett cash-spel, på engelska känt som ”Cash Game” eller ”Ring Game”, så spelar man med pengarna på bordet eller med marker som är ekvivalenta med riktiga pengar. För att spela ett cash-spel så måste man göra ett inköp. Det minimala och maximala beloppet man kan köpa in för är specifikt för varje bord och följer av insats-strukturen, storleken på ”Small Blind” och ”Big Blind”, samt pokerrummets policy. ”Small Blind” och ”Big Blind” är konstanter som är specifika för varje bord. De ändras alltså inte över tiden.

Ett cash-spel syftar inte till att nå ett slut och producera en vinnare. Det rullar helt enkelt bara på i takt med att spelare och pengar kommer och går. Ett cash-spel börjar så snart två spelare har köpt in och slagit sig ned och det sätts i vänteläge om endast en eller ingen spelare alls är tillgänglig. Man kan lägga till nya pengar eller köpa in fler marker mellan varje hand man spelar. Spelar man bort alla marker eller pengar man har på bordet så är det bara att hosta upp mer pengar eller köpa in fler marker om man vill fortsätta spela. Man kan dock, väl att bemärka, aldrig satsa mer i en hand än vad man hade på bordet när handen startade.

Kasinon och pokerrum tar ut en avgift för att stå värd för cash-spelen. Denna avgift kallas ”rake” och den är normalt 5% av potten och begränsad till max $3 eller 3 enheter av den valuta som pokerrummet eller kasinot använder sig av. För händer som tar slut redan under första insatsrundan så brukar i regel ingen rake tas ut. Denna regel kallas populärt ”No Flop – No Drop”.